My też, pastuszkowie

Zgłoszenie do artykułu: My też, pastuszkowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

My też, pastuszkowie

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodię pastorałki podaje Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach (wersja muzyczna I), 1843. Tę samą piosenkę zanotował O. Kolberg (Lud 1885, Mazowsze I, nr 35) (wersja muzyczna II). Mioduszewskiego jest identyczna z melodią pastorałki Ta noc nieszczęśliwa.

Zapis tekstu znajdujemy w kantyczce karmelitańskiej Chybińskiego, w jej II części; liczy tam 10 zwrotek (u Kolberga jest ich 7, u Mioduszewskiego 9) – podajemy 1,2 i 7 (por. wersja 1). Incipit tekstu u Kolberga brzmi: Nuż my, pastuszkowie[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.