Zgłoszenie do artykułu: Na kwaterze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na kwaterze

NKN zapłaci

Huzar i młynarka

Dam ci kwit

Raz w ciamną noc...

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

Franck, Melchior[4]
Jest to domniemany autor muzyki.

Melodia:

kolędy niemieckiej O Tonnenbaum[4]

Informacje

Legionowa wersja dawnej, przedwojennej piosenki żołnierskiej. Do pierwowzoru jest zbliżona najbardziej wersja zamieszczona w śpiewniku Szula Huzar i młynarka. Końcowy wers refrenu śpiewało się też w wariantach:

„A resztę Bóg zapłaci” (Szul)

„Batalion niech zapłaci” (Szlendak)[1].

Historia melodii tego utworu sięga XVI w. Na jej kanwie powstały słynne kolędy – niemiecka O Tannenbaum oraz amerykańska O Chritmas tree. Hymny czterech stanów w USA Iowa, Maryland, Michigan i New Jersey oparte są również o tę melodię[4].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 297, 298, 452.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 92, 93.

4. 

Zieliński, Marek.

5. 

Nasze piosnki polowe.

6. 

Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II.

7. 

Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, s. 19, 20.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.