Narodził się Jezus Chrystus

Zgłoszenie do artykułu: Narodził się Jezus Chrystus

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,

chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:

Gloria, gloria in excelsis Deo.

Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,

Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają.

Gloria...

Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,

cześć oddają i witają Pana nad Pany.

Gloria...

Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,

złoto, mirra i kadzidło oto ofiary.

Gloria...

I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,

jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.

Gloria...[1], [8]

Wariant 2

Strzałka

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,

chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:

Gloria, gloria in excelsis Deo.

Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,

A swoim Go Stworzycielem i Panem znają.

Gloria...

Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,

Cześć oddają i witają Pana nad Pany.

Gloria...

Trzej królowie z podarunki, gdy przyjechali,

Mirę, kadzidło i złoto Jemu dawali.

Gloria...

I my także chwalę dajmy Dzieciątku temu,

Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.

Gloria...[2], [3]

Bibliografia

1. 

Kolędy: chwała na wysokości a pokój na ziemi!, s. 43, 44.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 78, 79.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 54.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Wolański, Ryszard.

5. 

50 najwięcej używanych kolęd, s. 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Kolędy : na chór męski.

7. 

Zbiór kolęd i pastorałek.

8. 

Kolędy, s. 4.
Publikacja zawiera dwie pierwsze zwrotki utworu. Zmiast Jego swoim Stworzycielem jest I swoim Go Stworzycielem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.