Nie ma to jak Polki

Zgłoszenie do artykułu: Nie ma to jak Polki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie ma to jak Polki

Przewędrował świata kawał

Autor słów:

Kowalski, Adam

Autor muzyki:

Kowalski, Adam[1]

Data powstania:

grudzień 1941

Informacje

Tekst wariantu drugiego został nadesłany przez Gertrudę Gucwę w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Według informatorki pieśń śpiewano w powiecie Węgrowiec. Zniekształcone słowa przekazał także Tadeusz Baryłek, których nauczył się w 1949 r., pracując w brygadach „Służba Polsce” na Śląsku. Jest to bardzo zmieniony tekst piosenki Adama Kowalskiego pt. Nic ma to jak Polki, która powstała w Cupar-Fofe w Szkocji. Refren „Rumunki, Węgierki...” powtarzał się po każdej z trzech ośmiowierszowych zwrotek[3].

Bibliografia