Piosenka żołnierska

Zgłoszenie do artykułu: Piosenka żołnierska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenka żołnierska

Chłopcy z Bolesławia

Strzelcy z Bolesławia

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Gwiżdż, Feliks[1]

Melodia:

utworu A kto chce rozkoszy użyć

Data powstania:

10 stycznia 1915

Informacje

Utwór napisany przez Feliksa Gwiżdża, żołnierza batalionu uzupełniającego (planowano utworzenie 4 pp), który pod dowództwem kpt. Andrzeja Galicy wyruszył z Jabłonkowa w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 1914 r. do Królestwa. Henryk Gruber zanotował ten fakt w swoich wspomnieniach wydanych na emigracji (Wspomnienia i uwagi, Londyn 1968, s. 58):

„...Reszta, wśród nich Feliks Gwiżdż, Mariusz Zaruski, Roman Starzyński, Mieczysław Królikiewicz, Delaveaux, Mieczysław Jarosz, Józef Relidzyński – pomaszerowała do Bolesławia, osady położonej w pobliżu Olkusza, gdzie miał stanąć batalion, szkoła podoficerska i kwatera Galicy. O sześć kilometrów stąd, w Sławkowie, zakwaterowały się biura pułkownika Władysława Sikorskiego. Ma on tu prowadzić werbunek do Legionów”.

por.: Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał... Kraków 1917, s. 76 (pt. Chłopcy z Bolesławia)[1].

Bibliografia