Polonez trzeciego maja

Zgłoszenie do artykułu: Polonez trzeciego maja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polonez trzeciego maja

Polonez

Polonez z roku 1791

Trzeci Maj

Stary polonez

Autor słów:

Kniaźnin, Franciszek Dionizy[5]
Jest to domniemany autor tekstu utworu.

Autor muzyki:

Rodowski, Aleksander[5], [6]
Jest to domniemany autor muzyki.

Data powstania:

1791

Informacje

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, zwany „Wielkim”, uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie – po amerykańskiej – konstytucję, która miała odrodzić upadającą Polskę. Przeszła ona do historii pod nazwą „Konstytucji Trzeciego Maja” stając się symbolem idei niepodległościowych narodu polskiego.

„Wiwat krzyczcie wszystkie stany...” – słowa te odezwały się w „Panu Tadeuszu” w koncercie Jankiela:

„Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły,

Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali,

Zgodzonego z narodem króla fetowali.

Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat król kochany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany[5]!”

Był to jeden z najbardziej znanych utworów, napisanych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powstał w pierwszych dniach po uchwaleniu Konstytucji. Już 8 maja 1791 został po raz pierwszy wykonany w krakowskich Sukiennicach podczas uroczystego balu wydanego z okazji tego wielkiego wydarzenia oraz imienia króla. Autorem muzyki jest prawdopodobnie Aleksander Rodowski[6].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 43.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Echa minionych lat.

3. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 91–93.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 77, 78.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 52.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Pieśni i piosneczki narodowe z fortepianem: Ignacemu Wojkowskiemu iako prawdziwemu wielbicielowi muzyki przypisana. cz. 1, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.