Przebojem iść

Zgłoszenie do artykułu: Przebojem iść

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przebojem iść

Na znojną walkę

Hymn Wileńsko-Nowogródzki oddziałów Armii Krajowej

Autor słów:

Rasiewicz, Henryk[1]

Autor muzyki:

Grodziewicz, Franciszek[1]
Dokonał modyfikacji muzyki przedwojennego szlagieru na poczet opracowania melodii pieśni.

Melodia:

utworu To śpiewa noc[1], [3]

Data powstania:

1943

Informacje

Ta bojowa piosenka jednego z plutonów III Wileńskiej Zmotoryzowanej Brygady Armii Krajowej, którą dowodził por. „Szczerbiec” – Gracjan Frug, narodziła się we wrześniu 1943 r. na partyzanckim biwaku w okolicy wsi Szarkiszki i Majrańce. Autor napisał słowa do melodii przedwojennego szlagieru pt. To_spiewa_noc_(sl_Belski_Stanislaw), zmodyfikowanej przez „Bosego” – Franciszka Grodziewicza. Pierwotnie nosiła tytuł Przebojem iść. Ale w toku wędrówki „po leśnych ostępach”, wraz ze zmianami wprowadzanymi do tekstu, zmieniano również tytuł. Najczęściej znano ją pt. Na znojną walkę. Rozprzestrzeniła się bardzo szybko. Śpiewano ją nie tylko u „Szczerbca”. Dotarła w Lubelskie, na Podlasie i Kielecczyznę. W poszczególnych wersjach nie występują zbyt wielkie różnice. Pozmieniane są jedynie pojedyncze słowa, a najczęściej początek pieśni, który brzmi: „Na zbrojną walkę, krwawy bój z Niemcami...”[1].

Pieśń została spisana w czasie uroczystości Zgrupowania Nalibockiego (Nowogródzkiego) AK w kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie 17 listopada 1991 r[3].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Marię Milewską w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Piosenkę zasłyszała od starszych ludzi. Trzecią wersję słów przekazał Józef Czartecki. Utwór był śpiewany przez partyzantów w okolicach Wilna i Niemenczyna, gdzie przebywał uczestnik konkursu podczas okupacji.

Melodia jest spokrewniona wariantowo z melodią pieśni W sierpniowy żar[2].

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 380, 381, 480.

2. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 415–417, 555.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 279, 280.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.