Przez litewski łan

Zgłoszenie do artykułu: Przez litewski łan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przez litewski łan

Maliny

Autor słów:

Chodźko, Aleksander[2], [4]

Autor muzyki:

Chopin, Fryderyk

Informacje

Jest to jedna z bardziej znanych piosenek Aleksandra Chodźki. Dziś śpiewana jest w wersji skróconej, lecz kiedyś była długą balladą. Maliny posłużyły Słowackiemu do napisania dramatu poetyckiego Balladyna[4].

„Niektóre pieśni ludowe, na motywach których powstały rozmaite utwory romantyczne, funkcjonowały bardzo długo. Zanotowaną przez niejakiego Zoriana Dołęgę Chodkowskiego pieśń, zaczynającą się od słów „Przez litewski łan, jedzie, jedzie pan...” śpiewała jeszcze moja babcia, zmarła w 1985 r. Nie przypuszczam, aby utwór ten był bardzo popularny i szeroko wykonywany np. w  radiu czy przez chóry amatorskie w okolicach Częstochowy, skąd pochodziła. Zdaje się, że tekst ten posłużył za kanwę „Balladyny” Juliusza Słowackiego”[2].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 91–94.

2. 

Nazar, Andrzej.

3. 

Poezje Aleksandra Chodźki, s. 236–239.
Publikacja dostępna on-line w GoogleBooks.

4. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 92, 93.