Przy onej górze

Zgłoszenie do artykułu: Przy onej górze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przy onej górze

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Jest to symfonia czwarta ze zbiorku Symfonie anielskie z 1630 r. Piosenka, na której melodię kolęda miała być śpiewana, miała ten sam incipit. Z melodią zapisał pastorałkę dopiero Mioduszewski w Pastorałkach i kolędach, wersja ta jednak wyszła dziś z użycia. Podajemy tę, która obecnie jest zwykle śpiewana, a którą zamieszcza Siedlecki w wydaniu Śpiewniczka z 1908 r.

Tekst w klasztornym repertuarze pojawia się rzadko; zawierają go rękopisy karmelitańskie BJ 3640, 3642, 3646 i 3647 oraz kantyczka Chybińskiego w II części. Znacznie częściej natomiast pojawia się w drukach: zawierają go zbiory z lat 1734 (i 1769), 1754, 1767 (i 1785) i 1796[1].

Drugi wariant tekstu pochodzi z Krakowa i jest cytowany wprost z publikacji opracowanej przez Siedleckiego, a przytoczonej przez Szweykowską. Niestety, wyraźnie widać niezgodności obu tych wersji[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.