Przybyli powstańcy

Zgłoszenie do artykułu: Przybyli powstańcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przybyli powstańcy

Przybyli powstańcy pod okienko

Autor słów:

Pasternak, Leon[1], [2]

Melodia:

utworu Przybyli ułani pod okienko[1], [2]

Data powstania:

1942

Informacje

Pierwotny tekst, pióra Feliksa Gwiżdża, powstał prawdopodobnie w 1912 r. i nosił tytuł Piosenka czwartego szwadronu. W latach walk o niepodległość, kiedy to jej autor znalazł się w szeregach 4 pułku piechoty Legionów, zyskała szczególny rozgłos jako Piosenka Czwartaków. Po pierwszej wojnie światowej znaliśmy ją pt. Przybyli ułani pod okienko. Była wówczas powszechnie wykonywana i dosyć często drukowana, zwłaszcza w śpiewnikach szkolnych. W 1943 r. zamieszczono anonimowo 5 zwrotek piosenki na łamach konspiracyjnego Śpiewnika domowego i opatrzono tytułem Przybyli ułani. Przebywający w Związku Radzieckim poeta Leon Pasternak napisał siedem nowych, aktualnych zwrotek i dał piosence tytuł Przybyli powstańce. Z dawnego tekstu Przybyli ułani pod okienko zachował jedynie cztery pierwsze strofy, zamieniając w nich słowa „ułani” na „powstańce”. W sumie piosenka liczy obecnie jedenaście zwrotek[1].

Tekst utworu został nadesłany przez Gertrudę Gucwa w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Według uczestniczki, pieśń rozpowszechniła się w powiecie Węgrowiec[3].

Bibliografia