Przybyli ułani pod okienko

Zgłoszenie do artykułu: Przybyli ułani pod okienko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przybyli ułani pod okienko

Piosenka czwartego szwadronu

Przybyli ułani

Pieśń czwartego szwadronu

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Gwiżdż, Feliks

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa[15]

Data powstania:

1914

Informacje

Jedna z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny światowej. Autorem jej jest prawdopodobnie legionista 4 pp Feliks Gwiżdż. Karol Poraj-Koźmiński zanotował:

„Nadmienić trzeba, że Feliks Gwiżdż jest autorem szeregu piosenek żołnierskich, a przede wszystkim jednej z najpopularniejszych Przybyli ułani pod okienko. Autor napisał 6 zwrotek, resztę – tak, jak to powinno być – dorobili sobie sami żołnierze”.

Z grudnia 1916 r. pochodzi wersja napisana przez Bogusława Szula (pt. Dumna panienka), przeciwstawiająca ułanów trzeciemu pułkowi piechoty, w którym służył autor:

Przybyli ułani pod okienko,

Stukają, wołają, puść panienko!

Zaspana stanęła panna w oknie,

– A cóż tam za licho na deszczu moknie?

Otwieraj, nie bój się, piękna pani!

To my, bohaterzy, my ułani.

Panienka ofuknie zadąsana,

– Możecie tam moknąć aż do rana!

I storę zasuwa dumna sztuka,

Nie wyszła godzina, znów ktoś puka.

– O Jezu, a któż tam? – to pułk trzeci!

Panienka otwierać zaraz leci.

W zbiorku Zygmunta Kurczyńskiego Relutońskie piosenki obozowe (Lwów 1919, s. 27–28) zamieszczona jest jeszcze inna wersja, kończąca się następująco:

A z Wilna już droga jest gotowa,

Do serca, do Rusi, do Kijowa.

Z Kijowa pojedziem do Berlina,

Powiesić Wilusia sukinsyna.

Z Berlina pojedziem do Hamburga,

Powiesić, powiesić Hindenburga.

Z Hamburga pojedziem do Drezdenka,

Powiesić, powiesić Mackensena.

Z Drezdenka pojedziem do Tyrola,

Powiesić, powiesić psa Karola.

Z Tyrola pojedziem do Poznania,

Wypędzim, wypędzim Niemca drania.

Z Poznania pojedziem do Krakowa,

By ujrzeć, czy Polska już gotowa.

por.: Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 83 (pt. Piosenka czwartego szwadronu); Poraj-Koźmiński Karol, Poezja Legionów, Warszawa 1936, s. 123[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 289, 290, 447, 448.

2. 

Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, s. 33, 34.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 38, 128.

4. 

Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, s. 66.

5. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 10.

7. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 58.

8. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 132.

9. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 65.

10. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 150, 151.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 46.

12. 

Śpiewnik polski, s. 104, 105.

13. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 225, 226.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 118.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

15. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 173, 174.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

17. 

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, s. 6, 7.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.