Zgłoszenie do artykułu: Pułk trzeci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pułk trzeci

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor muzyki:

Doche, Joseph-Denis[1]

Melodia:

pieśni Pułk Czwarty[5], [6]

francuska ze sztuki Holteia Der alte Feldherr[6]

Data powstania:

1914

Miejsce powstania:

Rafajłowa

Informacje

Anonimowy utwór, odnaleziony w notatniku Piotra Burugi, żołnierza 7 kompanii 3 pp II Brygady, napisany w jesieni 1914 r. w czasie walk pułku w Karpatach.

por.: Lewartowski Henryk, Pochmarski Bolesław, Teslar Józef Andrzej (opr.), Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie, Lwów 1915, s. 222–223; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 53–54[1].

Melodia francuska pochodzi ze sztuki Holtei’a Der alte Feldherr z 1826 r[5].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 129, 403.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 50.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, s. 11–12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 108.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 30, s. 45–46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.