Rży koniczek mój bułany

Zgłoszenie do artykułu: Rży koniczek mój bułany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Rży koniczek mój bułany

Ułan

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Odyniec, Antoni Edward

Lenartowicz, Teofil[2]
Napisał 3 zwrotkę utworu.

Autor muzyki:

Listowski, Andrzej

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 98.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 136.

3. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 169–171.

4. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. III, nr 14, s. 20, 21.

5. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 122.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.