Sanitariuszka „Małgorzatka”

Zgłoszenie do artykułu: Sanitariuszka „Małgorzatka”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sanitariuszka „Małgorzatka”

Autor słów:

Jezierski, Mirosław

Autor muzyki:

Markowski, Jan Krzysztof

Data powstania:

wrzesień 1944

Informacje

Piosenka powstała na początku września z inicjatywy kompozytora – Jana Markowskiego. Chciał on w ten sposób wyrazić podziękowanie sanitariuszce, która zaopiekowała się nim, gdy został kontuzjowany w czasie eksplozji pocisku rakietowego. Sanitariuszką tą była „Małgorzatka” – Janina Załęska z 1 kompanii zgrupowania pułku „Baszta”. Przed wybuchem powstania mieszkała przy Alei Róż[1].

Tekst napisał stale współpracujący z kompozytorem Mirosława Jezierski (ps. „Karnisz”). Podobno utwór ten stanowi wierny portrecik sanitariuszki „Małgorzatki”, których tak wiele przewinęło się przez pułki i kompanie w tych dramatycznych wojennych zmaganiach[5].

Bibliografia