Szła dzieweczka

Zgłoszenie do artykułu: Szła dzieweczka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Szła dzieweczka do laseczka,

do zielonego, ha, ha,

do zielonego, ha, ha,

do zielonego, ha, ha.

Napotkała myśliweczka

bardzo szwarnego, ha, ha,

bardzo szwarnego, ha, ha,

bardzo szwarnego, ha, ha.

La la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la

la la la la la la la la

la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la.

O mój miły myśliweczku,

bardzom ci rada, ha, ha,

bardzom ci rada, ha, ha,

bardzom ci rada, ha, ha.

Dałabym ci chleba z masłem,

alem już zjadła, ha, ha,

alem już zjadła, ha, ha,

alem już zjadła.

La la la...[1], [2]

Wariant 2

Strzałka

Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego,

do zielonego, do zielonego.

Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego,

bardzo szwarnego, bardzo szwarnego.

la, la...

O mój miły myśliweczku, bardzom ci rada,

bardzom ci rada, bardzom ci rada.

Dałabym ci chleba z masłem, alem już zjadła,

alem już zjadła, alem już zjadła.

la, la...[3]

Wariant 3

Strzałka

Szła dzieweczka do laseczka,

Do zielonego, do zielonego,

Do zielonego.

Napotkała myśliweczka

Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego,

Bardzo szwarnego.

La–la–la...

O mój miły myśliweczku,

Bardzom ci rada, bardzom ci rada,

Bardzom ci rada.

Dałabym ci chleba z masłem,

Alem go zjadła, alem go zjadła,

Alem go zjadła.

La–la–la...[4]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Karczma piwna, czyli huczne spotkanie Gwarków i Fuksów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Kraków, nr 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 285, 286.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.