Zgłoszenie do artykułu: Ukochany kraj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tekst piosenki/pieśni chroniony jest prawem autorskim. Biblioteka Polskiej Piosenki nie dysponuje prawem do jego upublicznienia. Jeśli chcesz zapoznać się z jego treścią, skontaktuj się z pracownikiem Biblioteki.

Bibliografia

1. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 55–57.

2. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 190–192.

3. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 97, 98.

4. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 152, 153.

5. 

http://www.wprost.pl/ar/41023/Czarownik-Galczynski/?I=1057
Artykuł w wersji elektronicznej w serwisie „Wprost.pl” autorstwa Justyny Kobus pt. Czarownik Gałczyński (nr 9/2003) [odczyt: 13.02.2009].

6. 

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sygietynski_tadeusz
Strona internetowa „Culture.pl” redagowana przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie [odczyt: 13.02.2009].

7. 

http://www.teatry.art.pl/!recenzje/ukochanyk_joz/ukochanyk.htm
Wortal o tematyce teatralnej [odczyt: 13.02.2009].

8. 

Sygietyński Tadeusz, Gałczyński Konstanty Ildefons, Lasocki Józef Karol, Ukochany kraj: na chór mieszany a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955, s. 3–7.

9. 

Sygietyński Tadeusz, Gałczyński Konstanty Ildefons, Lasocki Józef Karol, Ukochany kraj: na chór męski a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956, s. 3–6.

10. 

Dastych Jery, Sześć polskich pieśni masowych, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.