Zgłoszenie do artykułu: Ukochany kraj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ukochany kraj

Wszystko tobie, ukochana ziemio

Autor słów:

Gałczyński, Konstanty Ildefons

Autor muzyki:

Sygietyński, Tadeusz

Informacje

Konstanty Ildefons Gałczyński nie był kryształową postacią jak przystało na autora utworów znajdujących się w kanonie lektur: miał problemy z alkoholem, uwielbiał flirtować z kobietami i błaznować w towarzystwie, nie był lubiany w środowisku literackim, gdyż uznawano go za konformistę. Napisał złośliwy Poemat dla zdrajcy, który stanowił komentarz na temat emigracji Czesława Miłosza. Zaatakowany słownie noblista polemicznie odpowiedział na zarzuty Gałczyńskiego na łamach Zniewolonego umysłu. W dorobku autora można znaleźć awangardowe wiersze, twórczość politycznie zaangażowaną, a nawet postmodernistyczne utwory. Nie brakowało w jego działach absurdalnego humoru, który istniał na prawach znanych tylko temu pisarzowi. Wśród wielu tytułów należy wskazać Ukochany kraj. Pieśń była bardzo popularna wśród młodzieży, pojawiała się na wszystkich akademiach szkolnych, w czasie ważnych wystąpień oraz podniosłych chwilach. Tekst to istne dzieło Gałczyńskiego, które pretendowało do miana hymnu narodowego. Właściwie – w planach zawarto pomysł zamiany Mazurka Dąbrowskiego na Ukochany kraj, lecz nigdy nie doszło do realizacji tego celu[5].

Autorem muzyki utworu jest Tadeusz Sygietyński. Wśród jego najważniejszych kompozycji na głos i fortepian wymieniana jest właśnie pieśń „Ukochany kraj”. Spuścizna artystyczna obejmuje dodatkowo jej wersję na chór mieszany oraz na chór męski[6].

W 2002 r. Janusz Józefowicz (1959– ) napisał spektakl pod takim właśnie tytułem. Widowisko przypominało peerelowskie szlagiery, które nie straciły na swojej wartości pod wpływem czasu. Ukochany kraj to jeden z nich – wiecznie młody i zawsze aktualny hit[7].

Bibliografia

1. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 55–57.

2. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 190–192.

3. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 97, 98.

4. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 152, 153.

5. 

http://www.wprost.pl/ar/41023/Czarownik-Galczynski/?I=1057
Artykuł w wersji elektronicznej w serwisie „Wprost.pl” autorstwa Justyny Kobus pt. Czarownik Gałczyński (nr 9/2003) [odczyt: 13.02.2009].

6. 

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_sygietynski_tadeusz
Strona internetowa „Culture.pl” redagowana przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie [odczyt: 13.02.2009].

7. 

http://www.teatry.art.pl/!recenzje/ukochanyk_joz/ukochanyk.htm
Wortal o tematyce teatralnej [odczyt: 13.02.2009].

8. 

Sygietyński Tadeusz, Gałczyński Konstanty Ildefons, Lasocki Józef Karol, Ukochany kraj: na chór mieszany a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955, s. 3–7.

9. 

Sygietyński Tadeusz, Gałczyński Konstanty Ildefons, Lasocki Józef Karol, Ukochany kraj: na chór męski a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956, s. 3–6.

10. 

Dastych Jery, Sześć polskich pieśni masowych, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.