Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (28)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Frontowi przyjaciele: 30 piosenek wojskowych

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1968

Maszeruje wojsko: 25 piosenek wojskowych

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1967

Przez pole, przez las: 25 piosenek wojskowych

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1966

Słodkie fiołki

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1967

Młodzież śpiewa: 13 pieśni i piosenek na 1 i 2 głosy z towarzyszeniem akordeonu

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1962

Co niesie nam czas

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1967

Ernestyna i ja: samba

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Mnie się spieszy: zielony jump

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1966

Śniadanie u cioci

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1967

Popularne pieśni i piosenki radzieckie: 12 piosenek na 3-głosowy chór żeński, męski lub mieszany z towarzyszeniem fortepianu

1967

Graj kapelo: krakowskie, kujawskie, kurpiowskie melodie i tańce na chór mieszany z kapelą

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1961

Zosia sensatka: twist

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Pieśni historyczne XIII–XVIII w.: na 3 i 4 głosowy chór mieszany a cappella

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1961

Polska liryka wokalna: na czterogłosowy chór mieszany z fortepianem

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Wieczorne pojednanie: slow-rock

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Pieśni o kraju: na chór mieszany i fortepian

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

49 pieśni na II Festiwal Chórów Szkolnych w Warszawie z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1962

Nasza pieśń: 20 pieśni rewolucyjnych: na 3-głosowy chór mieszany i fortepian (4-głosowy chór mieszany a cappella)

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

O czym marzą dziewczęta?: piosenka-walc

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Szanuj zdrowie należycie

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1966

W górach Sierra Maestra

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1965

Szczęście w nieszczęściu: twist

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Osiemnaście lat

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1965

9 łatwych pieśni chóralnych współczesnych kompozytorów polskich do tekstów poetyckich Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Adama Asnyka, Jarosława Iwaszkiewicza, Aleksandra Baumgardtena, Aleksandra Rymkiewicza

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1961

Własny kraj: pieśni XX-lecia: na głos z fortepianem

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Z kapelą przez kraj

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1962

Zaśpiewaj ze mną: 11 utworów tanecznych dla zespołów wokalnych 2 i 3 głosowych z fortepianem

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Kolorowa mansarda

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.