Arka Noego

Zgłoszenie do artykułu: Arka Noego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Arka Noego

A gu gu

S.D.C

2000

CD

Arka Noego

Daj na zgodę

GM Records

2003

CD

Arka Noego

Hiphip hura alleluja!

Gazeta Wyborcza

2002

CD

Arka Noego

Mamatata mam 2 lata!

Fundacja Godne Życie

2001

CD

Arka Noego

Od rana do wieczora

S.D.C

2005

CD

Arka Noego

Piosenki i kolędy na żywo

Arka Noego

2001

CD

Arka Noego

Znów się rodzi, moc truchleje

Gazeta Wyborcza

2001

CD

Armia

Pocałunek mongolskiego księcia

Pomaton EMI

2003

CD

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://arkanoego.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Arka Noego [odczyt: 26.05.2011].