Bardowie (zespół wokalno-instrumentalny)

Zgłoszenie do artykułu: Bardowie (zespół wokalno-instrumentalny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bardowie (zespół wokalno-instrumentalny)

Data powstania:

1963

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1963 r. w Warszawie w składzie: Bogusław Bochniewicz – g., voc., January Piasecki – voc., Zenon Rosiński – perc., voc., Zdzisław Szczotkowski – bg., Tadeusz Wiśniewski – pf., org., voc., lider. Koncertował w stołecznych klubach studenckich, dokonał także nagrań dla programów muzycznych radia i TV.

Z zespołem współpracowali gitarzysta i kompozytor Marek Ałaszewski, autor tekstów Marek Skolarski oraz wokaliści Andrzej Frajndt, Daniel Kłosek i Piotr Miks[1].

Bibliografia