Ałaszewski, Marek

Zgłoszenie do artykułu: Ałaszewski, Marek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ałaszewski, Marek

Data urodzenia:

2 grudnia 1942

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów, kompozytor, gitarzysta. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie studiów występował jako gitarzysta oraz wokalista w zespole PesymiściBardowie. W 1969 r. założył grupę wokalno-instrumentalną Klan, dla której komponował i pisał teksty. Jest autorem muzyki do widowiska pt. Mrowisko (libretto Marek Skolarski), którego ścieżkę dźwiękową utrwalono na LP Klan: Mrowisko, wydanym przez Muzę.

Po rozwiązaniu Klanu poświęcił się działalności plastycznej. Jego prace eksponowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą. Z muzyki jednak nie zrezygnował. Skomponował muzykę do spektaklu teatralnego pt. Sen nocy letniej (reż. Krzysztof Pankiewicz), wystawionego w 1973 r. W latach 1979–1984 nagrał piosenki z własną muzyką i tekstami, m.in.: Chwila nadziei, Ballada dla ludzi zmęczonych, Shut Up. Organizował plastyczno-muzyczne happeningi, m.in. „Muzyka betonów”. W 1992 r. reaktywował zespół Klan, z którym wystąpił na koncercie, promującym CD Klan: Po co mi ten raj, wydanym przez Digiton[1].

Bibliografia