Ałaszewski, Marek

Zgłoszenie do artykułu: Ałaszewski, Marek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ałaszewski, Marek

Data urodzenia:

2 grudnia 1942

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów, kompozytor, gitarzysta. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie studiów występował jako gitarzysta oraz wokalista w zespole PesymiściBardowie. W 1969 r. założył grupę wokalno-instrumentalną Klan, dla której komponował i pisał teksty. Jest autorem muzyki do widowiska pt. Mrowisko (libretto Marek Skolarski), którego ścieżkę dźwiękową utrwalono na LP Mrowisko, wydanym przez Muzę.

Po rozwiązaniu Klanu poświęcił się działalności plastycznej. Jego prace eksponowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą. Z muzyki jednak nie zrezygnował. Skomponował muzykę do spektaklu teatralnego pt. Sen nocy letniej (reż. Krzysztof Pankiewicz), wystawionego w 1973 r. W latach 1979–1984 nagrał piosenki z własną muzyką i tekstami, m.in.: Chwila nadziei, Ballada dla ludzi zmęczonych, Shut Up. Organizował plastyczno-muzyczne happeningi, m.in. „Muzyka betonów”. W 1992 r. reaktywował zespół Klan, z którym wystąpił na koncercie, promującym CD Klan: Po co mi ten raj, wydanym przez Digiton[1].

Bibliografia