Chór Eryana

Zgłoszenie do artykułu: Chór Eryana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Ernst, Jan

fortepian

kompozytor, aranżer

Lach, Adam

wokal

Neczypor, Sławomir

wokal

Szatański, Bolesław

wokal

Ziołowski, Mieczysław

wokal

Dąbrowski, Roman

wokal

Kobyliński, Anatol

wokal

Niemyski, Bolesław

wokal

Szubka, Kazimierz

wokal

Jagielski, Jerzy

wokal

Jakubowski, Leonard

wokal

Rawski, Henryk

wokal

Bałtarowicz, Włodzimierz

wokal

Bożyk, Włodzimierz

wokal

Jasłowski, Tadeusz

wokal

Wendeker, Stanisław

wokal

Zubek, Józef

wokal

Zych, Stanisław

wokal

Bibliografia