Zgłoszenie do artykułu: Lombard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Kwietniewska, Wanda

wokal

Ostrowska, Małgorzata

wokal

Sobolewski, Andrzej

Stróżniak, Grzegorz

instrumenty klawiszowe, wokal

założyciel, lider

Krześlak, Jerzy

instrumenty klawiszowe

Kuźniak, Krzysztof

perkusja

Przybyłowicz, Maurycy

gitara basowa

Sajkowski, Jeremi

gitara

Foryś, Zbigniew

gitara basowa

Pahl, Przemysław

perkusja

Zander, Piotr

gitara

Kempf, Włodzimierz

perkusja

Baran, Henryk

gitara basowa, wokal

Kalicki, Robert

instrumenty klawiszowe, wokal

Malik, Artur

perkusja

Jaroszyk, Damian

gitara

Królik, Jacek

gitara

Cugier, Marta

wokal

Klimczak, Paweł

gitara

Patalas, Daniel

gitara

Kwapisz, Michał

gitara basowa

Kamiński, Mirosław

perkusja

Bibliografia