Old Metropolitan Band

Zgłoszenie do artykułu: Old Metropolitan Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Jakóbiec, Andrzej

kornet, wokal, trąbka

lider

Dworzański, Czesław

perkusja

Kuprowski, Wiesław

klarnet

Michalak, Marek

puzon

Oferta, Tadeusz

banjo

Słaboszowski, Henryk

fortepian

Stryszewski, Witold

kontrabas

Góralczyk, Adam

puzon

Kierzkowski, Wiktor

perkusja

Kopciuch, Ryszard

kontrabas

Kwaśniewski, Ryszard

klarnet

Kulpa, Elżbieta

wokal

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Rabiański, Radosław

3. 

https://oldmetropolitanband.com/
Oficjalna strona internetowa zespołu Old Metropolitan Band [odczyt: 13.06.2010].