Royal Rag Jazz Band

Zgłoszenie do artykułu: Royal Rag Jazz Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Royal Rag Jazz Band

Data powstania:

listopad 1969

Data rozwiązania:

1981

Informacje

Warszawski zespół jazzu tradycyjnego utworzony w listopadzie 1969 r. w składzie: Alfred Baranowski – bjo., g., lider, Lech Kasza – cb., Wojciech Lipiński – tr., Jan Pacholski – cl., Wojciech Stroiński – tr., Edward Tomczyk – dr., Ryszard Zawistowski – tbn, Włodzimierz Zuterek – pf. W latach 1971–1972 uczestniczył w Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu.

Zdobył:

– I nagrodę na II Festiwalu Kultury Związków Zawodowych w 1973 r.,

– wyróżnienie w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie w 1973 r.,

– nagrodę dziennikarzy na Dixieland Jazz Festival w Dreźnie (NRD) w 1976 r.

Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Finlandii, RFN, Szwajcarii, Holandii i we Francji. W 1977 r. nagrał LP The Royal Rag Jazz Band, wydany przez szwajcarską firmę fonograficzną Bellaphon. Zespół rozwiązał się w 1981 r.

Z zespołem współpracowali także: Władysław Dobrowolski – tr.; Jerzy Galiński, Ireneusz Kozłowski – cl.; Zbigniew Konopczyński, Piotr Michałowski – tbn.; Mieczysław Mazur, Janusz Szprot, Adam Żółkoś – pf.; Zbigniew Bondarczuk, Jerzy Mickoś, Jan Raj, Paweł Tabaka – cb.; Jacek Skubikowski – bjo.; Henryk Gzyra, Andrzej „Fats” Zieliński – dr[1].

Bibliografia