Zgłoszenie do artykułu: Wawele

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Palca-Palczyński, Lech

wokal

założyciel (1966–1969)

Mamczarczyk, Janusz

gitara basowa

Marjański, Krzysztof

wokal, gitara

Czarnecki, Janusz

gitara

Puszkarzewicz, Andrzej

instrumenty perkusyjne

–1968

Lorenz, Andrzej

gitara

Krzynówek, Edward

gitara basowa

Baranowski, Zbigniew

fortepian

Sikora, Tadeusz

puzon

Michalik, Kazimierz

trąbka

Oleś, Marek

manager

Jurewicz, Jan

instrumenty perkusyjne

1968–

Dmochowski, Bogusław

gitara

Ślazyk, Marek

instrumenty perkusyjne

Marcinkiewicz, Sławomir

puzon

Michalik, Kazimierz

trąbka

Kafel, Jacek

gitara

Pawlak, Marek

wokal

Pawlik, Andrzej

gitara basowa

Krupa, Antoni

gitara

Nogieć, Stanisław

gitara

Glik, Aleksander

gitara basowa

Wojdak, Jan

wokal, gitara

lider

Fasiński, Jerzy

perkusja

Kulisiewicz, Marek

wokal, instrumenty perkusyjne

Moszumański, Adam

gitara basowa

Skowron, Kazimierz

skrzypce, wokal

1976–

Chruściński, Jacek

gitara basowa

Niedzielin, Adam

instrumenty klawiszowe

Olma, Marek

perkusja

Rzeźnikiewicz, Rafał

gitara

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ryszardy.pl
Internetowy portal o zespołach muzycznych z lat 60. w Krakowie [odczyt: 11.08.2013].