Zgłoszenie do artykułu: Wilki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Cupas, Mikis

gitara

Gawliński, Robert

wokal

lider

Nowak, Dariusz

perkusja

Rollinger, Michał

instrumenty klawiszowe

Żwirski, Adam

gitara basowa

Surzyn, Marek

perkusja

Ścierański, Krzysztof

gitara basowa

Gładysz, Maciej

gitara

Joriadis, Konstanty

instrumenty klawiszowe

Mielczarek, Mariusz

saksofon altowy

Orthodox, Anja

wokal

Chrzanowski, Marek

gitara basowa

Szyszko, Marcin

perkusja

Smolik, Andrzej

fortepian

Ciempiel, Marcin

gitara basowa

Gasiul, Hubert

perkusja

Biolik, Leszek

perkusja

Bibliografia