Świat według Kiepskich

Zgłoszenie do artykułu: Świat według Kiepskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Big Cyc

główny wykonawca

Jędrzejak, Jacek

główny wykonawca

chórki, wokal, gitara basowa

Lechowicz, Roman

główny wykonawca

chórki, gitara

Lis, Jarosław

główny wykonawca

chórki, perkusja

Skiba

główny wykonawca

wokal

Chajdecka, Urszula

wykonawca gościnny

chórki

Dewódzki, Jacek

wykonawca gościnny

wokal

Femme, Magda

wykonawca gościnny

wokal

Grabowski, Andrzej

wykonawca gościnny

wokal

Kiska, Michał

wykonawca gościnny

skrzypce

Kołtuniak, Jacek

wykonawca gościnny

wokal

Król, Andrzej

wykonawca gościnny

gitara

Peiker, Wawrzyniec

wykonawca gościnny

skrzypce

Psonak, Elżbieta

wykonawca gościnny

klarnet

Sołdrzyński, Sebastian

wykonawca gościnny

trąbka

Sztajdel, Piotr

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

Wojtas, Leszek

producent

Romanek, Iwar

fotografie, projekt graficzny

Wojciechowski, Artur

fotografie

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 24.11.2015].

3. 

http://www.bigcyc.pl/
Oficjalna strona zespołu Big Cyc [odczyt: 24.11.2015].