Czas nas uczy pogody

Zgłoszenie do artykułu: Czas nas uczy pogody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Cygan, Jacek

Tyszko, Andrzej

fotografie, projekt graficzny

Geppert, Edyta

główny wykonawca

wokal

A: 1

Sojka, Stanisław

główny wykonawca

wokal

A: 2

Bem, Ewa

główny wykonawca

wokal

A: 3

Filar, Jerzy

główny wykonawca

wokal

A: 4

Ścierański, Krzysztof

główny wykonawca

wokal

B: 1

Sygitowicz, Ryszard

główny wykonawca

wokal

B: 1

Jurksztowicz, Anna

główny wykonawca

wokal

B: 2

Krajewski, Seweryn

główny wykonawca

wokal

B: 3

Banaszak, Hanna

główny wykonawca

wokal

B: 4

Dębski, Krzesimir

główny wykonawca

wokal

B: 4

Szcześniak, Mieczysław

główny wykonawca

wokal

B: 5

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=437
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 27.02.2015].