Śmierć dyskotece

Zgłoszenie do artykułu: Śmierć dyskotece

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Lombard

główny wykonawca

Ostrowska, Małgorzata

główny wykonawca

wokal

Stróżniak, Grzegorz

główny wykonawca

wokal, syntezatory

Kwietniewska, Wanda

główny wykonawca

wokal

Zander, Piotr

wykonawca gościnny

gitara

1, 15–17

Przybyłowicz, Maurycy

główny wykonawca

gitara basowa

Chyliński, Piotr

główny wykonawca

perkusja

Kuźniak, Krzysztof

wykonawca gościnny

perkusja

13–17

Złotkowski, Jacek

realizacja dźwięku

1–12

Sajkowski, Jeremi

wykonawca gościnny

gitara

15–17

Szmigiero, Krzysztof

wykonawca gościnny

gitara

13–17

Szymański, Maciej

wykonawca gościnny

instrumenty klawiszowe

13–17

Zdebiak, Antoni

fotografie

Mańkowski, Maciej

projekt graficzny

Gola, Michał

realizacja dźwięku

1–12

Kućko, Przemysław

realizacja dźwięku

13–17

Madziar, Piotr

realizacja dźwięku

15–17

Kot, Jerzy

realizacja dźwięku

13, 14

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://polskirock.eu/plyta/lombard-smierc-dyskotece-520032/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.02.2015].