Jonasz Kofta i jego piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Jonasz Kofta i jego piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

główny wykonawca

Gierałtowski, Krzysztof

fotografie

Freudenreich, Wojciech

projekt graficzny

Pietrzak, Jan

główny wykonawca

A: 1

Alibabki

główny wykonawca

A: 2

Borys, Stan

główny wykonawca

A: 3

Prus, Łucja

główny wykonawca

A: 4

Kossowski, Maciej

główny wykonawca

A: 5

Grupa I

główny wykonawca

A: 6

Stuhr, Jerzy

główny wykonawca

B: 1

Mec, Bogusław

główny wykonawca

B: 2

Rodowicz, Maryla

główny wykonawca

B: 3

Grupa Moment

główny wykonawca

B: 4

Kofta, Jonasz

główny wykonawca

B: 5

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 14.06.2016].