Abratowski, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Abratowski, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bogucki Andrzej

Titina

Polskie Nagrania Muza

1984

LP

Gran Wiera

Legendarna Wiera Gran 1916–2007

Polskie Nagrania Muza

2008

CD

Gran Wiera

Viera Gran śpiewa...

Polskie Nagrania Muza

1966

LP

Jakubczak Ludmiła

1000 taktów z Ludmiłą Jakubczak

Polskie Nagrania Muza

1961

LP

Jakubczak Ludmiła

Od piosenki do piosenki

Polskie Radio SA

2005

CD

52:59

Jakubczak Ludmiła

Tylko raz

Polskie Nagrania Muza

1992

CD

01:00:34

Przybylska Sława

Sława Przybylska

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

01:01:32

Przybylska Sława

Sława Przybylska sings hits

Pronit

1963

LP

Przybylska Sława

Stare, niezapomniane piosenki, nr 1

Polskie Nagrania Muza

1958

LP

Różni Wykonawcy

Nie wrócą te lata: vol. 2

Arston

1993

MC

Santor, Irena

40 piosenek Ireny Santor

Polskie Nagrania Muza

2009

CD

Santor, Irena

Moje piosenki – vol. 4

Polskie Nagrania Muza

1999

CD

Santor, Irena

Piosenki stare jak świat II

Polskie Nagrania Muza

1993

MC

Santor, Irena

Piosenki stare jak świat I

Polskie Nagrania Muza

1993

MC

Santor, Irena

Piosenki stare jak świat

Polskie Nagrania Muza

1966

LP

Santor, Irena

Piosenki stare jak świat

Polskie Nagrania Muza

1993

CD

Więcej...
Bibliografia