Pesymiści

Zgłoszenie do artykułu: Pesymiści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pesymiści

Data powstania:

1963

Data rozwiązania:

1971

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1963 r. w Warszawie w składzie: Michał Krasicki – pf., voc., lider, Lucyna Lewandowska – cb., Andrzej Miodek (właściwie Andrzej Niemira) – voc., Michał Morawski – g., Wiesław Pałyga – dr. Debiutancka formacja do chwili rozwiązania w 1971 r. przechodziła wiele zmian personalnych, a jej byli muzycy zasilali liczne zespoły krajowe, m.in. Medicus, Malkontenci, Warszawskie Kuranty, Klan, Klub Pickwicka. Koncertował w klubach studenckich „Centon”, „Stodoła”, na estradzie, w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. Uczestniczył m.in. w Przeglądzie Zespołów Big Beatowych w Tczewie (1964), Ogólnopolskim Przeglądzie Solistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej w Gliwicach (1967), na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie (1969). Koncertował w Czechosłowacji i ZSRR. Wziął udział w realizacji musicalu Niedopasowani, czyli Goliath Wieloryb (muz. Marek Sart, libretto Krzysztof Dzikowski, Wojciech Młynarski) w Teatrze Ludowym w Warszawie. Dokonał licznych nagrań radiowych, które ukazały się także na małych płytach wydawnictw „Muzy” i „Pronitu”.

Z zespołem współpracowali m.in.: Marek Ałaszewski, Marek Bliziński, Andrzej Glazer, Zbigniew Grzybowski, Janusz Kruk, Tomasz Szachowski, Andrzej Turski – g.; Janusz Bolesławski, Paweł Brodowski, Lech Grzybowski, Andrzej Wroński, Michał Zawiła – bg.; Andrzej Dec, Leszek Pieniążek, Tomasz Pilewski, Andrzej Poniatowski, Hubert Rutkowski – dr.; Henryk Cieślak – tbn.; Robert Świercz, Jan Wiącek – ten. sxf.; Wojciech Kozłowski, Jan Omiotek, Roman Sylwestrzak – tr.; oraz wokaliści Tomasz Andrzejewski, Lech Ciszewski, Daniel Kłosek, Piotr Miks, Andrzej Pol-Zdziarski i rozpoczynający w tym zespole karierę Andrzej Rosiewicz[1].

Bibliografia