Zgłoszenie do artykułu: Klan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Klan

Data powstania:

kwiecień 1969

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w kwietniu 1969 r. przez Marka Ałaszewskiego pod patronatem klubu studenckiego „Medyk” w Warszawie. Pierwszy skład: Marek Ałaszewski – voc., g., lider, Maciej Głuszkiewicz – org., Roman Pawelski – bg., Andrzej Poniatowski – dr. Kierownictwo artystyczne nad zespołem sprawował współautor repertuaru Marian Skolarski. Zadebiutował nagraniami dla Programu III Polskiego Radia, m.in.: Nie sadźcie rajskich jabłoni, Z brzytwą na poziomki, AutomatyGdzie jest człowiek. W 1969 r. wystąpił w imprezach towarzyszących Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1970 r. wraz z grupami Pięciu oraz Romuald i Roman wziął udział w koncercie awangardy beatowej na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. W tym samym roku zaprezentował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu widowisko pt. Mrowisko (muz. Marek Ałaszewski, libr. Marian Marek Skolarski, reż. M. Lewandowski) z udziałem tancerzy Teatru Wielkiego. Prezentował je później na dwudziestu koncertach w kraju. Nagrał także LP Mrowisko, wydany przez Muzę w 1971 r.

W kwietniu 1971 r. rozwiązał się. Miesiąc później Marek Ałaszewski utworzył nowy Klan z Krzysztofem Dłutowskim – org., Romanem Pawelskim – bg., Wojciechem Morawskim – dr. W 1972 r. założył z Tomaszem Jaśkiewiczem – g., Januszem Stefańskim – dr., Bronisławem Suchankiem – cb., jazz-rockowy Super Klan, który wystąpił na festiwalu w Helsinkach. W 1992 r. zespół pod nazwą Klan reaktywował się w składzie: Marek Ałaszewski – g., voc., Artur Łobanowski – g., Radosław Nowakowski – conga, Wojciech Ruciński – cb. Wystąpił w warszawskim Teatrze Buffo na koncercie promującym CD Klan: Po co mi ten raj, nagrał własną muzykę na ścieżkę dźwiękową filmu 1968. Szczęśliwego Nowego Roku (reż. Jacek Bromski)[1].

Bibliografia