Czubaczyński, Ryszard

Zgłoszenie do artykułu: Czubaczyński, Ryszard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bal na dwoje serc

Brzozowski, Adam

Czubaczyński, Ryszard

Co nas zmieniło

Frankiewicz, Zbigniew

Czubaczyński, Ryszard

Jak ci to powiedzieć

Korcz, Włodzimierz

Czubaczyński, Ryszard

Jak do mnie lgną dziewczęta

Rzeczkowska, Urszula

Czubaczyński, Ryszard

Jeszcze dzionek zaczekam

Sołtysik, Bernard

Czubaczyński, Ryszard

Jeszcze trochę lata

Brzozowski, Adam

Czubaczyński, Ryszard

Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie teraz

Szczygieł, Jacek

Czubaczyński, Ryszard

Modlitwa

Marczewski, Piotr

Czubaczyński, Ryszard

Mój mężczyzna musi mieć swój styl

Hertel, Piotr

Czubaczyński, Ryszard

Mów co chcesz, swoje wiem

Korcz, Włodzimierz

Czubaczyński, Ryszard

Na miłość nigdy nie jest za późno

Brzozowski, Adam
Joachimowicz, Aleksander

Czubaczyński, Ryszard

Nie obiecuj, nie przyrzekaj

Korcz, Włodzimierz

Czubaczyński, Ryszard

Nie zaszkodzi trochę snów

Grunwald, Jerzy

Czubaczyński, Ryszard

Po złocie, po zieleni

Majewski, Czesław

Czubaczyński, Ryszard

Świat starych filmów

Brzozowski, Adam
Sołtysik, Bernard

Czubaczyński, Ryszard

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma

Brzozowski, Andrzej

Czubaczyński, Ryszard

Z tobą zawsze będzie lato

Sołtysik, Bernard

Czubaczyński, Ryszard

Za mało było tej miłości

Majewski, Czesław

Czubaczyński, Ryszard

Zanim powiesz nie

Korcz, Włodzimierz

Czubaczyński, Ryszard

Żeby choć słowo

Korcz, Włodzimierz

Czubaczyński, Ryszard

Zielony pejzaż

Hertel, Piotr

Czubaczyński, Ryszard

Więcej...
Bibliografia