Majewski, Czesław

Zgłoszenie do artykułu: Majewski, Czesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Majewski, Czesław

Data urodzenia:

14 czerwca 1939

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent, także aktor. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. W czasie studiów współpracował z zespołem dixielandowym Tiger Rag i z Rozgłośnią Polskiego Radia w Łodzi jako muzyk solista i aranżer. Akompaniował Ymie Sumac podczas jej występów w Polsce w 1961 r. W latach 1966–1969 był kierownikiem muzycznym Łódzkiej Estrady.

Po uzyskaniu dyplomu koncertował jako pianista z orkiestrami symfonicznymi we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. W latach 1974–1978 prowadził Big Band TnT (Teatru na Targówku) w Warszawie. Później był kierownikiem muzycznym warszawskich teatrów „Komedia” i „Syrena”. Współpracuje jako kompozytor, pianista i aktor z Kabarecikiem Olgi Lipińskiej. Występował w telewizyjnym quizie muzycznym Śpiewające fortepiany. Akompaniował solistom i zespołom w nagraniach radiowych i płytowych. Występował w kraju i za granicą, m.in. w ZSRR, Austrii, NRD i Czechosłowacji oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odc. 66 (reż. Ryszard Wolański).

Jest laureatem:

– I nagrody (z Leszkiem Bogdanowiczem) za prezentowany na konkursie w Paryżu w 1966 r. program estradowy Grand Music-Hall de Varsovie,

– I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Radia w 1968 r. za piosenkę Biało-czerwona,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70 za Jak być kochaną,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’71 za Song o oczekiwaniu,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 za piosenkę Za mało było tej miłości,

– nagród za aranżację na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’73,

– I nagrody na festiwalu w Słonecznym Brzegu w 1975 r. za piosenkę W oczach twych,

– II nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’76 za Znajdę miłość

Jest autorem:

– licznych opracowań muzycznych i aranżacji;

– muzyki teatralnej do spektakli Krach, Dwanaście krzesełRoxy;

– utworów instrumentalnych; piosenek m.in. dla Marii Koterbskiej, Haliny Kunickiej, Jerzego Połomskiego, Danuty Rinn, Reny Rolskiej, Ewy Śnieżanki, Trubadurów, Teresy Tutinas i Bogdany Zagórskiej[1].

Bibliografia