Czubaczyński, Ryszard

Zgłoszenie do artykułu: Czubaczyński, Ryszard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czubaczyński, Ryszard

Data urodzenia:

8 września 1938

Miejsce urodzenia:

Brody koło Zbaraża

Informacje

Autor tekstów piosenek, scenarzysta, dziennikarz. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódźkiego. W czasie studiów brał udział w studenckim ruchu artystycznym. W latach 1959–1963 był kierownikiem literackim Studenckiego Teatru Satyry „Pstrąg” w Łodzi. Pisał scenariusze widowisk i teksty piosenek dla teatrów studenckich. Współpracował z łódzkimi kabaretami Figa, Agawa, U Bena. Kierował Estradą Łódzką, a potem Redakcją Rozrywkową OTV Łódź. Tworzył wówczas scenariusze programów rozrywkowych, m.in. cyklu Dobry wieczór – tu Łódź, Pory roku w piosence, Canzony włoskie i sycylijskie, Romanse hiszpańskie.

Jest laureatem:

– II nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Studenckiej za piosenki Zielony pejzażModlitwa,

– pierwszych nagród na Telewizyjnej Giełdzie Piosenki w latach 1972–1974 za Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie teraz, Jeszcze dzionek zaczekam, Żeby choć słowo,

– wyróżnienia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 za Nie obiecuj, nie przyrzekaj.

Jest autorem tekstów piosenek m.in. dla duetu Framerowie, Jacka Lecha, Alicji Majewskiej, Jerzego Połomskiego, grupy Pro Contra, Danuty Rinn, Lidii StanisławskiejJadwigi Strzeleckiej[1].

Bibliografia