Dzikowski, Leopold

Zgłoszenie do artykułu: Dzikowski, Leopold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Grupa ABC

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Polskie Nagrania Muza

1987

LP

38:03

Grupa ABC

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Pronit

1970

LP

38:03

Klenczon Krzysztof

Powiedz stary, gdzieś ty był

Kameleon Records

2014

CD

79:06

Niemen Czesław

41 Potencjometrów Pana Jana

Polskie Radio SA

2007

CD

41:57

Niemen Czesław, Akwarele

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Polskie Radio SA

2002

CD

33:59

Niemen Czesław

N. AE. Katharsis

Polskie Nagrania Muza

1975

LP

33:48

Niemen Czesław

Niemen Aerolit

Polskie Radio SA

2003

CD

38:35

Niemen Czesław

Niemen Aerolit

Polskie Radio SA

2007

CD

38:35

Niemen Czesław

Niemen, vol. 1

Polskie Nagrania Muza

1973

LP

Niemen Czesław

Niemen, vol. 2

Polskie Nagrania Muza

1973

LP

36:53

No To Co, Piotr Janczerski

Cztery pory roku

Pronit

1970

LP

37:56

Sojka, Stanisław

Matko, która nas znasz

Helicon

1982

LP

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.