Kolankowski, Wiktor

Zgłoszenie do artykułu: Kolankowski, Wiktor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kolankowski, Wiktor

Data urodzenia:

30 października 1929

Miejsce urodzenia:

Lwów

Informacje

Pianista, organista, kompozytor i aranżer. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Gliwicach w klasie fortepianu. W 1948 r. rozpoczął pracę jako akompaniator. W latach 1951–1953 współpracował z Zespołem Pieśni i Tańca w Krakowie. Od 1954 r, był akompaniatorem w Teatrze Satyryków w Katowicach, grał także w duecie fortepianowym ze Stanisławem Lesińskim. W 1957 r. współpracował z kabaretem Wagabunda. Od 1959 r. występuje jako solista, organista i lider własnych zespołów. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Szwecji i Norwegii oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Współpracował z Polskim Radiem i kabaretem U Wicherka.

Jest kompozytorem wielu utworów instrumentalnych i piosenek, m.in. dla Andrzeja Dąbrowskiego, Marii Koterbskiej, Jolanty Kubickiej, Sławy Przybylskiej, Hanny Rek, Danuty Rinn, Reny RolskiejVioletty Villas. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’74 otrzymał nagrodę Wojewody Opolskiego za piosenkę Niewczesna miłość. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz płytowych[1].

Bibliografia