Kolankowski, Wiktor

Zgłoszenie do artykułu: Kolankowski, Wiktor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A my nie mamy nic

Kolankowski, Wiktor

Zalewski, Jan

Brodaci Mikołaje

Kolankowski, Wiktor

Urgacz, Tadeusz

Byleś nie zapomniał, że mnie kochasz

Kolankowski, Wiktor

Chłopcy, których kocham

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Urgacz, Tadeusz

Daj mi o sobie znać

Kolankowski, Wiktor

Miller, Jerzy

Dwa kroki stąd

Kolankowski, Wiktor

Miller, Jerzy

Hellado, moja Hellado

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Łebkowski, Mirosław
Werner, Stanisław

Hipolit

Kolankowski, Wiktor

Miller, Jerzy

Józek

Kolankowski, Wiktor

Kern, Ludwik Jerzy

Jutro nasz ślub

Kolankowski, Wiktor

Łebkowski, Mirosław
Werner, Stanisław

Kochany pamiętaj

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Kuryło, Elżbieta

Mimo woli zaplątałam się

Kolankowski, Wiktor

Bianusz, Andrzej

Nie chcę kochać

Kolankowski, Wiktor

Bielińska, Elżbieta

Nie kochaj mnie a lub

Kolankowski, Wiktor

Miller, Jerzy

Nie tańczę z obcymi

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Latter, J.

Niewczesna miłość

Kolankowski, Wiktor

Bianusz, Andrzej

Nikt mnie nie czeka

Kolankowski, Wiktor

Załucki, Marian

Odwiedziny z walcem

Kolankowski, Wiktor

Są takie pożegnania

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Krogulski, Guido

Sebastianek

Kolankowski, Wiktor

Urgacz, Tadeusz

To był flirt

Kolankowski, Wiktor

Bianusz, Andrzej

To co przed nami

Kolankowski, Wiktor

Kondratowicz, Janusz

To, co przed nami

Kolankowski, Wiktor

Kondratowicz, Janusz

To niby takie proste

Kolankowski, Wiktor

Patuszyński, Włodzimierz

Ty tu, ja tam

Dziewiątkowski, Zbigniew
Kolankowski, Wiktor

Łebkowski, Mirosław
Werner, Stanisław

Współczesny nasz ślub

Kolankowski, Wiktor

Więcej...
Bibliografia