Krafftówna, Barbara

Zgłoszenie do artykułu: Krafftówna, Barbara

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Kabaret Starszych Panów

40 piosenek Kabaretu Starszych Panów

Polskie Nagrania Muza

2008

CD

Kabaret Starszych Panów

Kabaret jeszcze Starszych Panów: divertimenta, muzykały, śpiewanki

Polskie Radio SA

2003

CD

Kabaret Starszych Panów

Piosenka jest dobra na wszystko

Polskie Nagrania Muza

2000

CD

Kabaret Starszych Panów

Piosenki wybrane

Polskie Nagrania Muza

2001

CD

Kabaret Starszych Panów

Piosenki wybrane

Polskie Nagrania Muza

1962

LP

Kabaret Starszych Panów

Piosenki wybrane: cykl III

Polskie Nagrania Muza

1968

LP

Kabaret Starszych Panów

Piosenki wybrane: cykl II

Polskie Nagrania Muza

1963

LP

Kabaret Starszych Panów

Wizyta Starszych Panów

Polskie Nagrania Muza

1970

LP

Krafftówna Barbara

Złota kolekcja – Barbara Krafftówna

Polskie Radio SA

2002

CD

Łazuka Bohdan

My life

Polskie Nagrania Edition

1995

CD

01:07:55

Łazuka Bohdan

Złote przeboje

GM Records

2003

CD

Różni Wykonawcy

Wasowski da się lubić

Pomaton EMI

2004

CD

Więcej...
Bibliografia