Kurpiński, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Kurpiński, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Czerna

L. Letronne

1822

Pieśni z końca 18-go i 19-go wieku

Galicyjskie_Towarzystwo_Muzyczne

Z zapomnianych pieśni: śpiewnik na cztery głosy mieszane a cappella. Zeszyt 1

Gebethner i Wolff

1925

Aria Nikity z I aktu op[ery] „Zamek na Czorsztynie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Aria alla pollaca kompozycji Karola Kurpińskiego z opery „Szarlatan” śpiewana przez panią Majerową

Antoni Brzezina

Arietka Jana z Tenczyna z opery „Jadwiga”

Bohaterowi!

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Cecylia Piaseczyńska: opera w dwóch aktach

Antoni Brzezina

1829

Do Ludmiły…: wiersz przez X. G.

L. Letronne

1882

Duma o Jenerale Jasińskim

1821

Dumka „Une Romance” z opery „Leśniczy w Puszczy Kozienickiej”

L. Letronne

1822

Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki

Etwin i Klara: wiersz X. G.

L. Letronne

1822

Jeszcze Polska nie zginęła

Bureau Des Arts chez L. L.

1821

Litwinka czyli hymn legionistów litewskich: wykonany w Teatrze Narodowym dnia 29 maja 1831 r

Antoni Brzezina

1831

Marsz obozowy: śpiewany w Teatrze Narodowym dnia 8-go lutego r. 1831 w dzień odjazdu Naczelnego Wodza ze stolicy do obozu

1831

Mazur wojenny: śpiewany w Teatrze Narodowym d. 28 grud. 1830 r. ułożony na piano forte

Ignacy Klukowski

1830

Mazur wojenny zwany Chłopickiego: do śpiewania z towarzyszeniem fortepianu

Ignacy Klukowski

1831

Mazurek: śpiewka Zosi

Kwartalnik Muzyczny

1913

Msza na 4 głosy z towarzyszeniem organu

Ferdynand Hösick

Nowa aria z opery „Jadwiga”: z towarzyszeniem fortepianu

Franciszek Klukowski

O generale Jasińskim

Pieśni do Mszy Świętej na 3 głosy

Ferdynand Hösick

Polonez: do śpiewania z opery „Dowcipni nowożeńcy” z przygrywaniem na piano-forte

L. Letronne

Polonez i Mazur z „Grochowego wieńca”

Gebethner i Wolff

1904

Śpiew pod tytułem Warszawianka: zastosowana do miary polskiego tłumaczenia wykonana pierwszy raz w Teatrze Narodowzm dnia 5-tego kwietnia 1831

1831

Śpiewka Fantusiusa z opery Szarlatan

Antoni Brzezina

1828

Śpiewka Fantusiusa z opery „Szarlatan”: śpiew i fortepian

Antoni Brzezina

Śpiewka Karmelka z opery „Szarlatan”: śpiew [i] fortepian

Antoni Brzezina

Sześć śpiewów polskich: wziętych z oper „Jan Kochanowski” i „Nowe Krakowiaki”

Taniec polski egzekwowany przez 120 dobranych artystów na balu danym dla Najjaśniejszego Pana przez obiedwie Izby Sejmowe i Radę Stanu skomponowany przez Karola Kurpińskiego i przez niegoż przełożony z całego chóru i wielkiej orkiestry na śpiew jednego głosu z towarzyszeniem forte-pianu: wiersz Lud[wika] Osińskiego i Fran[ciszka] Grzymały

Antoni Brzezina

Uczucia patrioty: śpiew narodowy z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Brzezina

1831

Warszawianka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Warszawianka: 1831 r.: chór mieszany a cappella

Warszawianka 1831 roku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Warszawianka ; Litwinka: dwie pieśni polskie

Gebethner i Wolff

Warszawianka: marsz defiladowy WP

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Warszawianka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Warszawianka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Witaj Karolu: polonez

Antoni Brzezina

1827

Witaj Orle: polonez

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1986

10 pieśni w układzie na 3 i 4 głosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Ave Maria

Durbach-Verlag

Warszawianka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Więcej...
Bibliografia