Kurpiński, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Kurpiński, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bez munduru, my, żołnierze

Kurpiński, Karol
nieznany

Wilbik-Jagusztynowa, Weronika

Bracia, do bitwy nadszedł czas

Kurpiński, Karol
nieznany

nieznany
Słowaczyński, Jędrzej

Chcąc na naszej być reducie…

Kurpiński, Karol

Ciężko ranny

Kurpiński, Karol

nieznany

Darujcie koziełki płoche…

Kurpiński, Karol

Gdy człek

Kurpiński, Karol

Gdy trąby głośne...

Kurpiński, Karol

Hasło podchorążych

Kurpiński, Karol

Wojciechowski, Edward

Hymn

Kurpiński, Karol

Brodziński, Kazimierz

Król Alexander dziełem wspólnej zgody...

Kurpiński, Karol

Niemcewicz, Julian Ursyn

Ludmiła w Ojcowie

Kurpiński, Karol
Studziński, Wincenty

Kiciński, Bruno

Mazur Chłopickiego

Kurpiński, Karol

Słowaczyński, Jędrzej

Muzyka jak w szczęśliwym… do arii Alojzego

Kurpiński, Karol

Na stopniach Twego upadamy tronu

Kurpiński, Karol

Na wały dalej na wały…

Kurpiński, Karol

Nie w świetnych godach...

Kurpiński, Karol

Niemcewicz, Julian Ursyn

Orle Biały

Kurpiński, Karol

Oppman, Artur

Pieśń Legionistów śląskich

Kurpiński, Karol

Mondschein, Józef Gabriel

Pieśń górali

Kurpiński, Karol
nieznany

Korzeniowski, Józef
nieznany

Pieśń o wolności

Kurpiński, Karol
nieznany
Kamiński, Jan Nepomucen

Kamiński, Jan Nepomucen

Polonez

Kurpiński, Karol

Polonez rycerski

Kurpiński, Karol

Kamiński, Jan Nepomucen

Serce nie sługa

Kurpiński, Karol

Serdeczna Matko

Kurpiński, Karol
Gieburowski, Wacław

Stefan Czarniecki

Kurpiński, Karol

Niemcewicz, Julian Ursyn

Vodeville

Kurpiński, Karol

W wyniosłym gmachu dwóch narodów...

Kurpiński, Karol

Niemcewicz, Julian Ursyn

Warszawianka

Kurpiński, Karol
Prosnak, Jan

Delavigne, Kazimierz
Sienkiewicz, Karol Kazimierz

Więcej...
Bibliografia