Lenartowicz, Teofil

Zgłoszenie do artykułu: Lenartowicz, Teofil

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianem: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1892

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1900

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1910

Król pasterzy: obrazek z życia ludu wiejskiego w Kujawach

Władysław Otto

1860

Duch sieroty

Gebethner i Wolff

1900

Galary

Gustaw Gebethner i Spółka

1860

Hej! do tańca dziewuchy: mazur do śpiewu

2

Gustaw Gebethner i Spółka

Kalina

Gebethner i Wolff

Kalina: na głos z akompaniamentem fortepianu

Czytelnik

1947

Kalina: śpiew

2

Rudolf Friedlein

1870

Módl się: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

1850

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 1

Gebethner i Wolff

1899

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 4

Gebethner i Wolff

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 6

Gebethner i Wolff

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 7

Gebethner i Wolff

Tęsknota dziewczyny

Gebethner i Wolff

Tęsknota dziewczyny

Gebethner i Wolff

Tęsknota dziewczyny: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

Tęsknota dziewczyny: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

Kalina

Gebethner i Wolff

Kalina

Gebethner i Wolff

Kołysanka: pieśń

Gubrynowicz i Schmidt

Pieśni ludowe o czasach Kościuszkowskiej wojny

Wezmę ja skrzypki z zielonej lipki

Leon Idzikowski

1910

Dwie zorze

Gebethner i Wolff

1889

Dwie zorze

Gebethner i Wolff

Dwie zorze

Gebethner i Wolff

Dwie zorze

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie zorze

Feliks Grąbczewski

Dwie zorze

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Słowiczek

Gebethner i Wolff

Słowiczek

Gebethner i Wolff

Śpiew łabędzi: sześć piosnek

Gustaw Sennewald

Nasi górale

1900

Pożegnanie

Gebethner i Wolff

Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory: na sopran i mezzosopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Jagoda

Rosła kalina: sześć polskich pieśni zapomnianych: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Listek kalinowy: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

1865

Dziewczyna

Gustaw Sennewald

1895

Dziewczyna

Gebethner i Wolff

1895

Dziewczyna

Gustaw Sennewald

Jaskółka

Gustaw Sennewald

Jaskółka

Gustaw Sennewald

Rozmowa ze słowikiem

Gustaw Sennewald

Rozmowa ze słowikiem

Gebethner i Wolff

1895

Dumka: z towarzyszeniem fortepianu

Wronikowski, Aleksander

Dwie zorze: op. 9

Gustaw Sennewald

1890

Moja srebrna złota

Gustaw Sennewald

1890

Moja srebrna złota: op. 9, no 1

Gebethner i Wolff

1895

Pamiętaj!

Gebethner i Wolff

Trzy pieśni z towarzyszeniem fortepianu: dzieło 19: Nr 1. Młodo zeswatana ; Nr 2. Jaskółka ; Nr 3. Łzy

Gebethner i Wolff

1898

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.