Mrowiec, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Mrowiec, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Kat

666

DBC

2004

CD

37:09

Kat

666

Klub Płytowy „Razem”

1986

LP

37:09

Kat

666

Metal Mind Productions

2007

CD

37:09

Kat

666

Nuclear War Now! Productions

2007

LP

37:09

Kat

666

Silverton

1996

CD

37:09

Kat

666

Stuff

1993

CD

37:09

Kat

Metal and hell

Ambush Records

1986

LP

36:42

Kat

Metal and hell

DBC

2004

CD

36:42

Kat

Metal and hell

Metal Mind Productions

1994

CD

36:42

Kat

Metal and hell

Pronit

1987

LP

36:42

Kat

Rarities

Metal Mind Productions

2013

CD

54:48

Więcej...
Bibliografia