Pluta, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Pluta, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Cugowski Krzysztof

Integralnie

Pomaton EMI

2001

CD

KOMBII

D.A.N.C.E.

Universal Music Polska

2008

CD

KOMBII

Ślad

Universal Music Polska

2007

CD

45:45

KOMBII

Ślad

Universal Music Polska

2012

CD

45:45

KOMBII

c.d.

Universal Music Polska

2004

CD

47:55

KOMBII

c.d.

Universal Music Polska

2005

CD

KOMBII

c.d.

Universal Music Polska

2006

CD

KOMBII

c.d.

Universal Music Polska

2012

CD

Kombi

Kombi

Polskie Nagrania Muza

2005

CD

37:19

Kombi

Kombi

Pronit

1980

LP

37:19

Kombi

Królowie życia

Wifon

1981

LP

38:11

Kombi

Królowie życia

Wifon

1981

MC

38:11

Kombi

Królowie życia

Polskie Radio SA

2001

CD

38:11

Kombi

The best of Kombi live

Wifon

1986

LP

38:20

Kombi

The best of Kombi live

Wifon

1986

MC

Kombi

The best of Kombi live

Mano

1991

CD

38:20

Kombi

The best of Kombi live

Polskie Radio SA

2005

CD

38:20

Więcej...
Bibliografia