Rusek, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Rusek, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Dudek, Ireneusz

No 1

Polton

1986

LP

Dudek, Ireneusz

The Dudi’s

Pronit

1987

LP

36:44

Jakubowicz Martyna

Kołysz mnie

Pomaton

1992

CD

01:34:47

Jakubowicz Martyna

Patchwork

MJM Music PL

1991

CD

44:24

Jakubowicz Martyna

Patchwork

MJM Music PL

1991

LP

39:56

Łobaszewska, Grażyna

Brzydcy

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

SBB

Live 1993

Metal Mind Productions

2004

CD

SBB

Live 1993

Stuff

1994

CD

SBB

Live in America ’94

Metal Mind Productions

2004

01:06:49

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Polton

1993

CD

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Rawa Blues

1999

CD

Shakin’ Dudi

Złota płyta

Savitor

1985

LP

36:00

Więcej...
Bibliografia