Rutkowski, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Rutkowski, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rutkowski, Andrzej

Data urodzenia:

5 stycznia 1946

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Kompozytor, aranżer, gitarzysta. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec. Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

W latach 1969–1970 kierował własnym zespołem Bumerang (Maciej Janaszkiewicz – kbrd., Tomasz Jędrych, Marian Siejka – g., Krzysztof Pikała – dr., Andrzej Rutkowski – bg.), którego solistką była Jolanta Borusiewicz.

W 1971 r. utworzył kolejny własny zespół Vox Remedium z solistką Marylą Lerch. Równocześnie nawiązał współpracę jako gitarzysta basowy i wokalista z zespołem Ptaki. W 1975 r., po odejściu Jacka Szczygła przejął kierownictwo muzyczne grupy, którą prowadził do 1979 r.

W 1982 r. nawiązał stałą współpracę z Grażyną Świtałą.

Jego piosenki znalazły się także w repertuarze Wiesławy Kubickiej, Haliny Kunickiej, Jerzego PołomskiegoRenaty Zarębskiej. Po zakończeniu działalności estradowej, poświęcił się pracy kompozytorskiej i wydawniczej[1].

Bibliografia