Serafińska, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Serafińska, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Serafińska, Anna

Data urodzenia:

9 listopada 1974

Miejsce urodzenia:

Sosnowiec

Informacje

Wokalistka jazzowa, także pedagog. Ukończyła katowickie Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, pierwsza w kraju wokalistka ze stopniem doktorskim (w 2004 r. uzyskała go w dziedzinie śpiewu rozrywkowego).

W 1994 r., rok po maturze, wspólnie z Dorotą Miśkiewicz wyśpiewała główną nagrodę na Międzynarodowym Spotkaniu Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Nawiązała też współpracę z czołówką polskiej sceny jazzowej, m.in. z Andrzejem Jagodzińskim, Wojciechem Karolakiem, Włodzimierzem Nahornym, Zbigniewem Namysłowskim, Januszem Skowronem.

Jej wokalistyka mieni się wszystkimi odcieniami jazzu – od standardów w ich klasycznym brzmieniu, po formy nowoczesne. Repertuar CD Nieobecni tworzą teksty Jonasz Kofty z muzyką Zbigniewa JaremkiJanusz Strobla. Aktywnie pracuje też jako pedagog. Po kilku latach asystentury została adiunktem w Akademii Muzycznej w Katowicach. Oprócz stałych zajęć na uczelni, bierze udział w licznych warsztatach i kursach muzycznych, wykorzystując i propagując w Polsce nowoczesne elementy techniki wokalnej zwanej speech-level-singing.

W 1999 r. w ankiecie Jazz Top magazynu „Jazz Forum” zwyciężyła w kategorii nowa nadzieja. Jest laureatką I nagrody i nagrody publiczności w konkursie wokalistów jazzowych, który odbył się podczas Montreux Jazz Festival 2004 (Szwajcaria)[1].

Bibliografia