Słowacki, Juliusz

Zgłoszenie do artykułu: Słowacki, Juliusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Kościół wiejski z poematu „Jan Bielecki” J. Słowackiego

Gubrynowicz i Schmidt

1910

Hymn „Boga Rodzico Dziewico”: z chórem na forte piano: śpiewany przez Amatorów w Krakowie dnia 28 Marca 1831

P. Wyszkowski

1821

Jemu co jak płomienny słup: kantata ku czci Juliusza Słowackiego

Stanisław Krzyżanowski

1909

Trzy pieśni: op. 5

Gebethner i Wolff

1929

Sześć pieśni: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1905

Sześć pieśni: op. 1: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1947

Zemsta: kantata na chór, solo i orkiestrę: z poematu J[uliusza] Słowackiego p.t. „Jan Bielecki”

1938

Romantyczność

Wydawnictwo Muzyczne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

1987

Trzy kolędy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Trzy kolędy

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1981

Trzy kolędy

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Baranki moje…: pieśń na chór mieszany a capella

Antoni Piwarski i Spółka

Do matki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Dwa rapsody: do słów Juliusza Słowackiego: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Pieśń swatki z „Balladyny”: na solo z towarzyszeniem fortepianu: opus 16, nr 4

Księgarnia św. Wojciecha

1933

Bez nikogo...: śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu

Rozynek, Konrad

1935

Ku czci Juliusza Słowackiego: kantata

Gubrynowicz & Syn

Rozmowa z Piramidami: na chór mieszany: op. 5, nr 1

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1946

Na święto Trzeciego Maja: hymn ku czci Boga Rodzicy Dziewicy Królowej Korony Polskiej: na chór męski: op. 183

Drukarnia Zygmunta Jelenia

1928

2 kolędy: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Chrystus Pan się narodził: kolęda

Bądź zdrowa: pieśń z akompaniamentem fortepianu

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.